TERMS OF USE AND SERVICE

לפריט שיישלח אלינו עד 14 ימי עסקים תינתן אפשרות החזרה וקבלת זיכוי שתקף לשנה לבחירתך.
כתובת לשליחת הפריט הוא : בן גוריון 10 רמת גן
**שובר להחלפת המוצר יינתן לפריטים שיוחזרו עד 14 ימי עסקים בלבד מיום רכישת המוצר .
** פריטים שנרכשו במבצעים אין אפשרות להחלפה או החזרה.
 
טלפון לבירורים 
  1. כל זכויות הקניין הרוחני,שמורות לאתר nana-h.co.il לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, . זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הפריטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
    2. אין בידך להעתיק,להפיץ, למכור, לשכפל, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, תמונות וטקסטים, עיצוב הפריטים, תמונות האביזרים וכיוצא בזאת, ואין לעשות שימוש מסחרי ופרטי בלא קבלת רשותה של Nana-H בכתב
    יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
כללי
1. האתר נועד לשימוש ורכישת אביזרים און ליין

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות למייל שלנו או  [email protected]

. –כל האביזרים שמופנים באתר ניתן לרכישה.
. זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש
בדואר שליחים עד 3 ימים מההזמנה במחיר 30 שקל לכתובת שצויין
איסוף ללא תשלופ מאחת מסהיפי הרשת- הסניף שציינה המזמינה. יום ביצוע ההזמנה – היום בו חברת האשראי אישרה את התשלום
. ימי עסקים הינם ימי חול, א-ה
– התקנון מהווה בסיס חוקי להזמנות ולגלישה באתר בין הרוכשת לבין האתר.
-. כל המבצעת רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה את התקנון, והיא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
-. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
ויודגש כי האתר אינן מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או האביזרים שתמונותיהם מופיעות באתר.